น.ส.นฤมล กฤติวาณิชย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลำสนธิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lamsonti วันที่ 19 ก.ย. 2565

พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

บริการของเรา