พช.แม่ทา ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.

>> นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

>> ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 อำเภอแม่ทาจึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยขึ้น พร้อมทั้งประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ทาต่างให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

>> ในการนี้ นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

📌 ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
==================
🌾 “แม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 🌾
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change For Good”
>> ทีมงานสารสนเทศ พช.แม่ทา //รายงาน
==================

(Visited 10 times, 1 visits today)