พช.แม่ทา ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

>> นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือ ติดตาม และมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จำนวน 8 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนนายวีรศักดิ์ แก้วงาม บ้านเลขที่ 87 ม.2
2. ครัวเรือนนางสาวเงิน แก้วเงิน บ้านเลขที่ 16 ม.3
3. ครัวเรือนนายใหม่ ติ๊บมา บ้านเลขที่ 16/1 ม.3
4. ครัวเรือนนายจันทร์ พะซอ บ้านเลขที่ 64 ม.3
5. ครัวเรือนนางปุ๊ดจา อินจาย บ้านเลขที่ 40 ม.3
6. ครัวเรือนนางวรรณา หวันมา บ้านเลขที่ 191 ม.4
7. ครัวเรือนนางหล้าแก้ว พุทธดี บ้านเลขที่ 80 ม.5
8. ครัวเรือนนายเหมาะ พุธดี บ้านเลขที่ 41 ม.5
>> ในการนี้ นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา ในครั้งนี้ด้วย
📌 ณ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
==================
🌾 “แม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 🌾
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change For Good”
>> ทีมงานสารสนเทศ พช.แม่ทา //รายงาน
==================

(Visited 4 times, 1 visits today)