พช.แม่ทา ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

>> นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือ ติดตาม และมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 4 ตำบล 15 ครัวเรือน ได้แก่
1. ตำบลทาปลาดุก จำนวน 7 ครัวเรือน
– ครัวเรือนนางอรุณ ทาถมกู่ บ้านเลขที่ 184/2 ม.1
– ครัวเรือนนางวรรณา โมลาดุก บ้านเลขที่ 109 ม.4
– ครัวเรือนนายทวี สุรินทร์เปา บ้านเลขที่ 9999/8 ม.6
– ครัวเรือนนายเกรียงศักดิ์ ต๊ะเปา บ้านเลขที่ 83 ม.6
– ครัวเรือนนายทา ต๊ะปิงแจ้ บ้านเลขที่ 40/1 ม.7
– ครัวเรือนนายเสน่ห์ แสนอุย บ้านเลขที่ 106 ม.9
– ครัวเรือนนายคงฤทธิ์ ทิพย์เมศ บ้านเลขที่ 76 ม.13
2. ตำบลทาสบเส้า จำนวน 4 ครัวเรือน
– ครัวเรือนนางทิศ อุ่นจักรกาศ บ้านเลขที่ 79 ม.1
– ครัวเรือนนางลุน ใจเส้า บ้านเลขที่ 215 ม.3
– ครัวเรือนนายสลาด ศรีวิวัฒน์ บ้านเลขที่ 63/3 ม.10
– ครัวเรือนนางเกศรินทร์ ตรีเกษม บ้านเลขที่ 99 ม.13
3. ตำบลทาทุ่งหลวง จำนวน 3 ครัวเรือน
– ครัวเรือนนางแถว ฟั่นกาศ บ้านเลขที่ 30 ม.2
– ครัวเรือนนายเกษม ลีโมลี บ้านเลขที่ 21/2 ม.2
– ครัวเรือนนางวนิดา มะโนเสาร์ บ้านเลขที่ 233 ม.4
4. ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 1 ครัวเรือน
– ครัวเรือนนายบุญรับ ติ๊บกาศ บ้านเลขที่ 12 ม.12

>> ในการนี้ นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ทา ในครั้งนี้ด้วย

📌 ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
==================
🌾 “แม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 🌾
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change For Good”
>> ทีมงานสารสนเทศ พช.แม่ทา //รายงาน
==================

(Visited 10 times, 1 visits today)