พช.แม่ทา ร่วมติดตามผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

>> นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ครัวเรือนนายปิ้น มหาไม้ บ้านเลขที่ 320 บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP รายมิติ ดังต่อไปนี้
1. มิติสุขภาพ
– ตัวชี้วัดที่ 4 : ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
– ตัวชี้วัดที่ 5 : ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
– ตัวชี้วัดที่ 7 : คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
2. มิติความเป็นอยู่
– ตัวชี้วัดที่ 11 : ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
โดยการติดตามในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ ในการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว

>> ในการนี้ นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

📌 ณ บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
==================
🌾 “แม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 🌾
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change For Good”
>> ทีมงานสารสนเทศ พช.แม่ทา //รายงาน
==================

(Visited 12 times, 1 visits today)