ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแม่ทาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lamphunmaetha วันที่ 06 ก.พ. 2566

พช.แม่ทา ร่วมเก็บผลผลิตจากแปลงสาธิต โครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร”

บริการของเรา