การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสาววชิรา  ตระกูลมั่งมูล  รักษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาววชิรา ตระกูล [...]
อ่านเพิ่มเติม