ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภทประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อนแ [...]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อ [...]

ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่ [...]

จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่ [...]