พช.แจ้ห่ม : ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแจ้ห่ม และผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดดงนั่งคีรีชัย ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(Visited 8 times, 1 visits today)