สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.
นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินอำเภอเเจ้ห่ม นำคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอแจ้ห่ม ร่วม 24 กองทุน ร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของกาชาดจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินอำเภอแจ้ห่ม โดยแสดงพลัง ในการเข้าร่วมกิจกรรม “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเเจ้ห่ม อำเภอเเจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(Visited 8 times, 1 visits today)