สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเเจ้ห่ม (ศจพ.อ.)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเเจ้ห่ม (ศจพ.อ.) เพื่อพูดคุย หารือ แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือ เเละติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในเเต่ละมิติ ณ ห้องประชุมอำเภอเเจ้ห่ม อำเภอเเจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอเเจ้ห่ม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

(Visited 8 times, 1 visits today)