จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ตำบลแม่สุก

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม มอบหมายให้นางสาวศันสนีย์ คงแจง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้ประสานงานตำบลแม่สุก พร้อมด้วยนายสุทัศน์ ไชยลังกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ตำบลแม่สุก เพื่อสร้างเครือข่ายเเละขยายผลในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่2 ตำบลแม่สุก อำเภอเเจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมี นายหล้า บุญทวี กำนันตำบลแม่สุก เป็นประธานเปิดกิจกรรม
(Visited 12 times, 1 visits today)