สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม มอบหมายให้นางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้ประสานงานตำบลเมืองมาย พร้อมด้วยนายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ปี 2564 ณ บ้านเเม่เบิน หมู่1 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
(Visited 7 times, 1 visits today)