ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการบริหารคลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กาดศรีหลวง และตลาดบ้านใหม่เหล่ายาว เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เเทนจำหน่ายสินค้าภายในอำเภอแจ้ห่ม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดให้รองรับเเละสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (โควิด-19) โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอเเจ้ห่ม เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
(Visited 12 times, 1 visits today)