ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม
การรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หรือสมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม  ใบสมัครการประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม

(Visited 347 times, 1 visits today)