นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lampangchaehom วันที่ 21 ต.ค. 2564

สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. นางสาวพัชราภา เขื่อน [...]