นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lampangchaehom วันที่ 23 มิ.ย. 2565

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเเจ้ห่ม (ศจพ.อ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lampangchaehom วันที่ 23 มิ.ย. 2565

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเเจ้ห่ม (ศจพ.อ.)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวพัชราภา เขื [...]