นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lampangchaehom วันที่ 17 ก.ย. 2564

ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้