นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

บริการของเรา