ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประพันธ์ จันแดง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลำลูกกา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน