09/03/2563 17.55

ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

@สพอ.ลำดวน@ วันที่ 9 มีนาคม 2563 พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตอำเภอลำดวน โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) อบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กลุ่มสตรีทุกระดับ โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตะเปียงเตีย กลุ่มผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านตาปุม ม.5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ [...]

อ่านต่อ

19/02/2563 16.24

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2563

@สพอ.ลำดวน @ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2563 ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมจำหน่าย และมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีเเต่ยากจน จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลำดวน จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน จากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลลำดวน ณ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา บ้านตระเปียงกู หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม [...]

อ่านต่อ