ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team) ตำบลอู่โลก ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 21 มีนาคม  2565 นาง [...]