ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ พื้นที่ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน

data:text/mce-internal,content,%3Cimg%20class%3D%22alignnone%20size-medium%20wp-image-6696%22%20src%3D%22https%3A//district.cdd.go.th/lamduan/wp-content/uploads/sites/796/2022/05/283535316_2141583919355048_255149940408070467_n-300x225.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22300%22%20height%3D%22225%22%20/%3E [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโชคเหนือ

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 19 พฤษภาคม  2565 นา [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลตระเปียงเตีย

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 นา [...]

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในระดับพื้นที่

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 20 พฤษภาคม  2565 นา [...]

ทีมปฏิบัติการตำบลพร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์         วันที่ 18 พฤษภาคม [...]