09/03/2563 17.55

ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

@สพอ.ลำดวน@ วันที่ 9 มีนาคม 2563 พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตอำเภอลำดวน โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) อบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กลุ่มสตรีทุกระดับ โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตะเปียงเตีย กลุ่มผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านตาปุม ม.5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ [...]

อ่านต่อ