ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 📆 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 [...]