ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวัน สตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565”อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงการ รวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวันสตรีไทยเทิดไท้พ [...]

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “ทางเลือก ทางรอด Model อาชีพแก้จนคนสุรินทร์ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การประกอบอาชีพ

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 สิงหาคม  2565 สำ [...]