กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม มอบหมาย จนท.พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเ [...]