กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พิธีมอบมอบสิ่งของพระราขทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

☘️☘️☘️ สพอ.ลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ 🗓วันที่ 18 กุมภาพันธ์ [...]

โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นา [...]

โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นา [...]