กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน บ.ยะสุข อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 👉 วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม [...]

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นาย [...]

ทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 📆 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นา [...]