กิจกรรมพัฒนาชุมชน

รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวก เพื่อสร้างมาตรฐานสุขลักษณะตลาด

@สพอ.ลำดวน@ วันที่ 13 มีนาคม 2563 พัฒนาการอำเภอลำดวน เยี่ยมเยียนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน) รณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวก เพื่อสร้างมาตรฐานสุขลักษณะตลาด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ [...]

ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

@สพอ.ลำดวน@ วันที่ 9 มีนาคม 2563 พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตอำเภอลำดวน โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) อบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กลุ่มสตรีทุกระดับ โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตะเปียงเตีย กลุ่มผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านตาปุม ม.5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ [...]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล

@สพอ.ลำดวน @ วันที่ 9 มีนาคม 2563 พัฒนาการอำเภอลำดวน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน ผู้นำตำบลอู่โลก และนายพิภพ จันทเขต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล โดยนายคเชนชัย แพงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ [...]