กิจกรรมพัฒนาชุมชน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในระดับพื้นที่

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 20 พฤษภาคม  2565 นา [...]

ทีมปฏิบัติการตำบลพร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์         วันที่ 18 พฤษภาคม [...]