กิจกรรมพัฒนาชุมชน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “ทางเลือก ทางรอด Model อาชีพแก้จนคนสุรินทร์ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การประกอบอาชีพ

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 สิงหาคม  2565 สำ [...]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 12 สิงหาคม  2565 อำ [...]