☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวนร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอลำดวน พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา ทอดถวาย ณ วัดบ้านจบก หมู่ที่ 4 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 5 times, 1 visits today)