ประชุมคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบลตระเปียงเตีย ประสานคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย ประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมประชุมฯ โดยภายหลังการประชุมทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยงตำบลตระเปียงเตีย ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้จำนวน 2 ครัวเรือน
@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 6 times, 1 visits today)