พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
จังงหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน , นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน / ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน / ครัวเรือนยากจน ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้ประสานงานนำครัวเรือนยากจน จำนวน 2 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1.นายสำราญ สาแก้ว 75 ม.7 บ.ภูมิสตึง ต.โชคเหนือ 2.นายพัฒนา เขียนดี 17 ม.10 บ.เมืองทอง ต.อู่โลก เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ โดยครัวเรือนที่ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพมีความยินดี และพร้อมที่จะนำวัสดุสิ่งของที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สนใจ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป
#สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 3 times, 1 visits today)