เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่ตำบลอู่โลก

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่ จำนวน 1 ครัวเรือน และมิติรายได้ จำนวน 1 ครัวเรือน รวม 2 ครัวเรือน ณ บ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลอู่โลก โดยแจ้งข้อราชการงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ ผู้นำ ชุมชน เครือข่ายการพัฒนาระดับตำบล ณ ห้องประชุม รพ.สต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 1 times, 1 visits today)