ประชุม/ปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.ลำดวน

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการประชุม/ปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีวาระ 4 ปี (1 ต.ค.2565-30 ก.ย. 2569) จำนวน 5 ตำบล เพื่อชี้แจงระเบียบฯ/บทบาทหน้าที่และกำหนดแผนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2566 โดยผู้นำ อช.ที่เข้าร่วมประชุมฯมีความเข้าใจและพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไป
@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 1 times, 1 visits today)