ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ณ ห้องประชุมสำนักงาน อบต.ลำดวน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 17 times, 1 visits today)