กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 20 ตุลาคม 2565
นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังพิธีเปิดฯ จิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาถนนบริเวณป่าโคกโครง หมู่ที่ 7 ตำบลโชคเหนือ
ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลโชคเหนือ ร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินการถนนบริเวณป่าโคกโครงมีความสะอาด สวยงาม @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 6 times, 1 visits today)