พิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน บ.ยะสุข อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5
👉 วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565
✍️ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวนเป็นประธานพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงิน
ขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎร บ้านยะสุข ร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน , การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 🐘🐘

(Visited 25 times, 1 visits today)