●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 18 ตุลาคม 2565
นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวน มอบหมาย นายวรเทพ พานิชเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตียร่วมกับอำเภอลำดวน บูรณาการระหว่างหน่วนงานราชการ และประชาชนในตำบลตระเปียงเตีย ณ วัดป่าสุเทพวนาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลตระเปียงเตีย พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลตระเปียงเตีย ร่วมกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ และปรับภูมิทัศน์ตามพื้นที่ที่กำหนด เสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 4 times, 1 visits today)