☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 18 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนที่ตกมิติรายได้ จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นางเผย จันทร์ศิริ บ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 🎬

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 6 times, 1 visits today)