ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นาโมเดล”บ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8 ตำบลอู่โลก

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 18 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แปลงนายทองมา สายบุตร บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก และติดตามการดำเนินงานอาชีพ การเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 🌾🌾🌾

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 7 times, 1 visits today)