ทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ทีมพี่เลี้ยงตำบลอู่โลก เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่ในระบบTPMAP จำนวน 1 ครัวเรือน และครัวเรือนนอกระบบ จำนวน 1 ครัวเรือน รวม 2 ครัวเรือน ณ บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰
🌈Change for Good

(Visited 4 times, 1 visits today)