กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวน ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวอำเภอลำดวน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอลำดวน ดังนี้
– เวลา ๐๘.๑๙ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
– เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
– เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 4 times, 1 visits today)