ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญและต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบลตระเปียงเตีย เข้าร่วมประชุมราษฎรบ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญและต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 5 times, 1 visits today)