อำเภอลำดวนยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 11 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการประชุมกลุ่มสตรีที่มีหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน เพื่อชี้แจงการยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 66 กลุ่ม ผลการประชุมผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและร่วมลงนามในการยืนยันข้อมูลของกลุ่ม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 15 times, 1 visits today)