●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 7 times, 1 visits today)