ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอลำดวน

☘️ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📆 วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอลำดวน เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอลำดวน ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 10 times, 1 visits today)