ประชุมคณะกรรมการตำบลโชคเหนือ

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบลโชคเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลโชคเหนือ เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 7 ตำบลโชคเหนือ โดยภายหลังการประชุมโดยภายหลังการประชุมทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยงตำบลโชคเหนือ ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 3 ครัวเรือน

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 12 times, 1 visits today)