ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน)

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ผู้นำ อช. ดำเนินการจัดตลาดในบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหาร และผลผลิตจากโคกหนองนา และทำให้ผู้ซื้อได้บริโภคสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 4 times, 1 visits today)