ประชุมคณะกรรมการตำบลอู่โลก

🌾 สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลอู่โลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลอู่โลก เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ณ รพ.สต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📰

(Visited 7 times, 1 visits today)