ประชุมคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบลตระเปียงเตีย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย โดยภายหลังการประชุมโดยภายหลังการประชุมทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยงตำบลตระเปียงเตีย ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้จำนวน 2 ครัวเรือน

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน ♥♥

(Visited 10 times, 1 visits today)