กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
⏩ วันที่ 21 กันยายน 2565
อำเภอลำดวน นำโดย นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ข้าราชการ , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกันพัฒนาลำน้ำคูคลอง (กำจัดผักตบชวา) ณ ฝายบ้านยางจรม หมู่ที่ 2 ตำบลตรำดม ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินการฝายบ้านยางจรม มีความสะอาด น้ำไหลเวียนได้สะดวกและภูมิทัศน์มีความสวยงาม
@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📄

(Visited 11 times, 1 visits today)