กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเพชรจังวา ม.7 ต.อู่โลก ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ กสวท.สุรินทร์

🌈 สพอ.ลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเพชรจังวา ม.7 ต.อู่โลก ในการประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ (สวท.สุรินทร์) ทางสวท.สุรินทร์ FM .97.50 MHz. และทางเฟซบุ๊คแฟนเพจสวท.สุรินทร์ โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการทอผ้าไหม สาธิตการเขียนทองลายสัตว์มงคล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเพชรจังวา ม.7  ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

 

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 📌

(Visited 11 times, 1 visits today)